Mandag 21. desember 2009

Etter å ha kjørt slektsregistret vårt frem og til bake og opp og ned i et døgn har jeg bestemt meg for hvilke etterkommerlinjer jeg vil konsentrere meg om i det videre arbeidet, og hvilke som vil bli lagt ut på www.renolen.info. Fem av linjene som legges ut fil få sterkt fokus i det videre arbeide. Grunnen til det er at de alle er relativt omfattende, og at det er mange relasjoner mellom linjene. Det vil muligens medføre at det kan dukke opp nye koblinger som vil være av betydning for å se bredden i slekta Renolen.

De fem linjene er etterfølgere av:

1-      Soland

2-      Gudmund Bendos

3-      Jon Ryen Røraas

4-      Hans Koch

5-      Hans Aasen

To linjer til vil bli lagt ut på nettsiden. Det vil ikke bli fokusert på disse linjene i det videre arbeidet, men dersom det finnes relasjoner mellom disse to og de fem andre vil det komme frem som oppdateringer i de to linjene etter:

1-      Hans Olsen Reitan

2-      Peder

Linja etter Hans Olsen Reitan tas med fordi det synes å være sterke relasjoner mellom slektene Reitan og Renolen. Denne linja er godt dokumentert av Per L. Reitan og vil ikke bli oppdatert dersom det ikke dukker opp relasjoner dater til tiden før Hans Olsen Reitan.
Linja etter Peder tas med fordi Peder er den eldste personen i registret. Relasjonen mellom denne linja og slekta Renolen synes å komme gjennom det andre ekteskapet til Kirsti Kirkhusmo (Morken, Krokan). Relasjonen er med andre ord av relativt ny dato. Det vil ikke bli gjort forsøk på å komme lenger bakover i denne linja. Derfor vil eventuelle oppdateringer kun komme med dersom det finnes relasjoner mellom Peders etterkommere og slekta Renolen i tidsperioden fra Peder og frem til Kirsti Kirkhusmo.

Selv om mye er ført inn i slektsregisteret mangler det fremdeles mange faktaopplysninger om enkeltpersoner som skal føres inn før linjene blir endelige. Det vil ta noe tid å få tastet inn dette. Derfor vil jeg i første omgang legge ut foreløpige etterkommerbøker og tavler. Jeg har som mål å få gjort dette i løpet av julen.
I januar vil jeg så begynne å legge inn de manglende faktaopplysningene for en og en linje. Dette arbeidet håper jeg på å bli ferdig med i løpet av 1. kvartal 2010. Samtidig som opplysningene legges inn vil det også bli søkt etter nye personer tilhørende de fem linjene som blir stående i fokus. Letingen etter nye personer vil i første omgang gå i bredden. Videre søk bakover vil ikke bli gjort med det første. 

 

Søndag 20. desember 2009

Julen 2009

Det har gått et år siden arbeidet med å se nærmere på historien til slekta vår startet. Min egen slektslinje hadde jeg en del kjennskap til, men kjennskapen til de andre linjene var dårlig. Takket være velvillighet fra Per L. Reitan og Kristoffer Krokan, begge bosatt i Trondheim, sitter jeg i dag med kunnskap som gjør det mulig å se sammenhengen mellom flere av slektslinjene. Jeg er de to stor takk skyldig.

Sølve Sverresa Renolen, Trondheim, må også nevnes. Han startet i januar 2009 siden RENOLEN på Face Book. Hadde han ikke gjort det tviler jeg på at det hadde vært mulig å få samlet og systematisert den informasjon vi sitter på i dag. Hans engasjement og iherdighet har vært til stor motivasjon i det arbeidet som er gjort.

Sist, men ikke minst, takker jeg alle dere som har gitt meg tilbakemeldinger og informasjon. Dere har vært motivatorer av uvurderlig verdi.

I dag har arbeidet med å finne våre aner gått inn i en fase hvor alt synes å gå veldig sakte. Dagene går med til å tilføye faktaopplysninger om de personene som alt er registrert, og til å lete etter ledetråder til nye personer i vår historie.

Jo lenger bakover i historien jeg kommer, jo mer innser jeg at det mangler enorme mengder med informasjon i bredden. Samtidig blir jeg sikrere og sikrere på at jeg har tatt fatt på noe jeg aldri vil klare å fullføre. Jobben er så omfattende at en mann ikke kan klare det alene. Derfor vil jeg konsentrere meg om enkelte slektslinjer. Det betyr dog ikke at de andre linjene blir glemt.

Dersom noen av dere ikke finner informasjon dere har sendt meg i bøkene og tavlene på nettsiden betyr det ikke at registret vårt ikke er oppdatert. Årsaken er rett og slett at oppdatering av nettsiden ikke blir gjort før det foreligger mer ny informasjon i slektsregistret. Jeg har godt håp om at bøkene og tavlene på nettsiden blir oppdatert i løpet av første kvartal 2010.

Med ønske om en god jul og godt nytt år takker jeg alle for den interessen dere har vist for slekta.

Solan

 

Onsdag 25. november 2009

Bergmannsslekten TAX
Gjennom 15 år har Harald Horten, Simen Trøan og Stig A. Nyberg samlet og systematisert opplysninger om etterkommere av brødrene Tax. Nå har de utgitt boken Bergmannsslekten Tax.
I forbindelse med utgivelse av boka har de opprettet en egen nettside, www.slektentax.com . Jeg har ikke sett boka ennå, men ut fra det jeg leser på nettsiden antar jeg at det finnes koblinger mellom slektene Tax og Renolen.
Siden jeg for tiden befinner meg i Danmark får jeg ikke mulighet til å lese bokas 680 sider før jul, men jeg vil anbefale alle å besøke nettsiden om boka.

 

Tirsdag 17. november 2009

Dia dhuit!
Nå er arbeidet i gang igjen, men det vil ta litt tid før noe synes på nettsiden. Grunnen til det er at det tar tid å finne frem i dokumentbunken. Jeg har tross alt ikke sett på den siden i april.
Det eneste nye jeg kan fortelle nå er at jeg har fått dokumentert at navnet Solan er Irsk. Navnet var egentlig Sochlacháin, men det har også hatt formen Solahan. Alle disse formene er fornavn. Ved å sette en O’ foran navnet blir det et etternavn og betyr Solansen. Som etternavn finnes det i følgende former: O’Sochlacháin, O’Solahan og O’Solan.
Siden en del av oss trolig har en bakgrunn som irsk galliske fra County Mayo på den irske nordkysten gjenstår det bare å se hvem av oss som først lærer å snakke irish gaelic.

Slán Solan

Tirsdag 28. april 2009

Helle nettsiden har fått en kraftig overhaling. Menysystemet er nytt. Alle tavler og bøker er oppdatert. Bloggen er fjernet, og erstattes med Artikler og meldinger i denne rammen. Fotografiene er midlertidig borte. De blir satt in igjen senere.

 

Mandag 27. april 2009

Solandlinja er oppdatert.

 

Onsdag 25. mars 2009

Sju bilder er lagt inn på Morken-linja

 

Tirsdag 17. mars 2009

Nytt innlegg på bloggen

 

Mandag 23. februar 2009

Nettstedet har fått sitt endelige design.
Alle tavler og bøker er oppdatert.

 

Søndag 22. februar 2009

Ei ny relatert slektslinje, Krokan, er innført, og vil bli utvidet etterhvert som data blir registrert.
Slektstavla og etterkommerboka på Morken/Solanlinja er oppdatert.

 

Lørdag 21. februar 2009

Morken/Solanlinja er utvidet til 13 genrasjoner. Vi er nå tilbake til første halvdel av 1600 tallet.
Det har også kommet noen tillegg på nålevende.

 

Mandag 16. februar 2009

Ny artikkel for nedlastng som pdf-fil

 

Mandag 16. februar 2009

1-Solanlinja er utvidet med en genrasjon, og noen feil er rettet. Etterkommertavle og etterkommerbok på linja er oppdater.
2-To nye bilder på Solanlinja.
3-Ny side med nedlastbare pdf-filer er lagt til.

 

Fredag 13. februar 2009

Nettstedet har fått to nye menypunkt, Om oss og en blogg for tilleggsinformasjon og kommentarer.

 

Onsdag 11. februar 2009 kl 13:35

Renolenlinja er oppdatert med etterkommerbok for Erik Jonsen Sundan

 

Onsdag 11. februar 2009 kl 13:00

Ustulinja er oppdatert med etterkommerbok for Per A. Reitan

 

Onsdag 11. februar 2009 kl 12:35

Solanlinja er oppdatert med etterkommerbok for Soland Andersen Renolen.

 

Tirsdag 10. februar 2009

Solanlinja er oppdater. Nå går den tilbake til 1737, og starter med den første kjente Solan i Ålen. Han var innflytter fra området ved Røros. Han er tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar til Noa, som er den eneste registrerte på 10. slektsledd så langt.

 

Mandag 9. februar 2009 kl 16:42

Det første bildet er på plass. Du finner det på Morken/Solanlinja

 

Mandag 9. februar 2009 kl13:46

Alle tre slektslinjene er oppdater og utvidet

 

Søndag 8. februar 2009 kl 20:38

Slektslinja etter Kjersti Morken har blit utvidet.

 

Søndag 8. februar 2009

Førsteutgaven av renolen.info er klar for utlegging på nettet. Det vil skje så snart web-hotellet er ferdig oppsatt, trolig i løpet av uke 11.
Det mangler fremdeles mye for at nettstedet skal fungere opptimalt. Det finnes flere linker som ikke virker, men etterhvert som bildemateriell og mere data kommer inn vil det skje ting.